Przeskocz do treści

Gmina Rewal znajduje się na wale pomorskim. Obejmując północno–wschodnią część antykliny Kamienia Pomorskiego a także południowo–zachodnią część synkliny Trzebiatowa. Linią która graniczy pomiędzy obiema jednostkami tektoniczno-strukturalnymi jest to linia Śliwin – Skrobotowo. W tym podłożu antykliny Kamienia Pomorskiego i synkliny Trzebiatowa, występuje różne surowce takie jak: osady węglanowe jury górnej, mułowce, piaskowce, iłowce jury środkowej przechodzące w wapienie, margle i piaskowce jury górnej w okolicach Trzęsacza i Rewala oraz w utwory mioceńskie Pobierowo – Pustkowo, mułowce kredy dolnej w Śliwinie, osady węglanowe kredy górnej w Niechorzu i Pogorzelicu i iłowce.

zdjecie
Zdjęcie znalezione na stronie Weknowyourdreams.com

Osady czwartorzędowe które maja miąższość od czterdziestu do siedemdziesięciu metrów. Zalegają tu też osady zlodowacenia środkowopolskiego czyli szare i brunatnoszare gliny zwałowe, miąższość od piętnastu do trzydziestu metrów, występujące na przemian z warstwami osadów piaszczysto – żwirowych. Wśród tych osadów plejstoceńskich wyróżniane się piaski, żwiry fluwioglacjalne oraz gliny zwałowe, klify które budują brzeg. Czytaj dalej... "Północno wschodnia część Kamienia Pomorskiego"